Mis on sotsiaalne roll

Wikimedia Foundation. 2010.

 • Tšatšba, Aleksander Konstantinovitš
 • Fantozzi (film)

Vaadake, mis on "sotsiaalne roll" teistes sõnastikes:

SOTSIAALNE ROLL on normis heaks kiidetud, suhteliselt stabiilne käitumismudel (sealhulgas tegevused, mõtted ja tunded), mida üksikisik reprodutseerib sõltuvalt sotsiaalsest staatusest või positsioonist ühiskonnas. Mõiste "roll" võeti kasutusele üksteisest sõltumatult...... uusim filosoofiline sõnastik

Sotsiaalne roll on stereotüüpne inimkäitumise mudel, mille objektiivselt määrab indiviidi sotsiaalne positsioon sotsiaalsete või isiklike suhete süsteemis. Rolli määravad: nimi; indiviidi asend; täidetud funktsioon sotsiaalsete suhete süsteemis; ja...... Äriterminite sõnastik

sotsiaalne roll - socialinis vaidmuo statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus elgesio būdų visuma, būdinga kuriai nors veiklos sričiai. Visuomeninis individo statusas (užimama vieta, pareigos ir atsakomybė) visiems lūkestį, kad vaidmuo bus atliktas pagal …… Enciklopedinis edukologijos žodynas

sotsiaalne roll - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas määratlus Laikymasis normų, nustatančių, kaip turi elgtis tam tikros socialinės padėties žmogus. atitikmenys: angl. sotsiaalse rolli režiim vok. soziale Rolle, f rus. roll; sotsiaalne roll... Sporto terminų žodynas

sotsiaalne roll - socialinis vaidmuo statusas T sritis Kūno kultuur ja sportas määratlus Socialinio elgesio modelis, tam tikras elgesio pavyzdys, kurio tikimasi iš atitinkamą socialinę vietą užimančio žmogaus. atitikmenys: angl. sotsiaalse rolli režiim vok. soziale...... Sporto terminų žodynas

Sotsiaalne roll - (vt Sotsiaalne roll)... Inimese ökoloogia

Sotsiaalne roll - ühiskonna poolt tavaliselt heaks kiidetud käitumisviis, mida oodatakse kõigilt, kellel on teatud sotsiaalne positsioon. Konkreetsele ühiskonnale omased sotsiaalsed rollid omastatakse inimese poolt oma sotsialiseerumisprotsessis. S.r. otseselt seotud...... sotsiolingvistiliste terminite sõnastik

SOTSIAALNE ROLL - vaata rolli... Psühholoogia seletav sõnastik

SOTSIAALNE ROLL on normis heaks kiidetud, suhteliselt stabiilne käitumismudel (sealhulgas tegevused, mõtted ja tunded), mida üksikisik reprodutseerib sõltuvalt sotsiaalsest staatusest või positsioonist ühiskonnas. R. mõiste võeti kasutusele üksteisest sõltumatult...... Sotsioloogia: entsüklopeedia

SOTSIAALNE ROLL - on olemas funktsioon, normatiivselt kinnitatud käitumisviis, mida oodatakse kõigilt, kes täidavad antud ametikohta; rolli tuleks mõista kahes mõttes: kui positsiooni, mille hõivab inimene rühmas. ja selle sätte konkreetse teostusena. (ND...... karjäärinõustamise ja psühholoogilise toe sõnastik

Inimese sotsiaalne roll - mis on

Idamaised targad ütlevad, et inimese eksistentsi määrab saatus. Somerset Maugham võrdleb elu teatriga, kus kõigil on ettemääratud ühiskondlik roll, kuid mitte kõik ei mängi seda encorena.

Milline on teie roll ühiskonnas

Juba esimestest sünniminutitest alates on inimene juba ette valmistatud kohaks ühiskonnas. Seda, kuidas beebi kasvab, mõjutab keskkond. Mõned inimesed täidavad täielikult oma maailma norme. Teised - käitumisega astuvad temaga antagonismi. Ükski inimene ei jää süsteemist välja.

Definitsioon psühholoogias

Sotsiaalteadused uurivad kõiki inimelu sfääre. Teema, mis see on selline sotsiaalne roll, ei jäänud psühholoogide poolt tähelepanuta. Just neid huvitavad inimeste käitumismotiivid kõige rohkem, hinnates seda, kuidas tegevused sobivad aktsepteeritud normidesse.

Iga arenguprotsessis olev ühiskond töötab välja oma staatuse ja käitumismudeli. Need 2 mõistet on omavahel seotud - teine ​​määratakse esimese põhjal. Seetõttu on inimese sotsiaalsed rollid orjasüsteemis põhimõtteliselt erinevad kapitalistlikus maailmas väljakujunenud või demokraatliku alusega ühiskonnas avalduvatest rollidest..

Lisainformatsioon. Roll ühiskonnas on mingi käitumismudel, mida inimene peab järgima. Standardid määrab keskkond ja kasvatus, need tegurid võivad globaalses plaanis normidest erineda.

Sotsiaalsete rollide omadused

Maailm on nii mitmekesine, et ainult ühe rolli mängimisest ei piisa. Igas pildis on inimese alluvus tavalistele mustritele erinev. Käitumismudelite olemuse mõistmiseks tuleks need jaotada aspektideks.

Sotsiaalse rolli komponendid

AspektIseloomulik
KaalÜhel inimesel on korraga mitu rolli ja need määravad inimestevahelised suhted
Saamise meetodNeid on 2: roll, mille on eelnevalt määranud sugu, vanus jne ja mis on omandatud elu jooksul (elukutse, haridus)
VormistamineÜksikisikute vahelised suhted ühiskonnas võivad olla rangelt formaalsed või mitteametlikud, samuti võivad need ühendada mõlemad aspektid.
MotivatsioonOn eesmärke ja motiive, mis panevad inimese teatud toiminguid tegema

Sotsiaalsete rollide mitmekesisus

Roll peab vastama sotsiaalsete institutsioonide, isiklike ja sotsiaalsete suhete normidele. Ta on näota, ei sobitu iga konkreetse inimesega. Inimese erinevatel eluetappidel on tema rollid erinevad. Ühiskonna arenedes tähendab see käitumismustrite korrigeerimist.

Sotsiaalse rolli väärtus inimelus

On ebareaalne eksisteerida väljaspool ühiskonda. Sellega liitumiseks peate järgima kehtestatud standardeid. Inimesi koolitatakse käitumismudelite jaoks alates lapsepõlvest. Vanusega muutuvad rollid (beebist sai koolilaps, siis õpilane jne). Igal etapil peate kohanema uue staatusega, sisestama erineva rolli.

Paralleelselt on vaja ka teisi pilte hallata. Alguses on inimene lihtsalt kellegi poeg ja lapselaps. Siis nimetatakse teda peigmeheks, hiljem abikaasaks ja isaks..

Igal etapil lisatakse isiklikele (mitteametlikele) suhetele ka teisi. Laps käib lasteaias, koolis, läheb kõrgkooli või tööle. Igal neist rühmadest on oma hierarhia ja teatud käitumisnormid, mille järgimist temalt oodatakse..

Mida suurem rollirepertuaar, seda lihtsam on inimesel eluga kohaneda. Kõigepealt peate end mugavalt tundma piltide rohkusega, mis kõigil ei õnnestu. Oluline on dünaamiline üleminek ühest vanuserühmast teise. Vastasel juhul tekivad rollide täitmisel konfliktsituatsioonid..

Samuti on vaja õppida, kuidas kiiresti kohaneda ühiskonna paralleelsetes rakkudes. Lõppude lõpuks ei vasta perekonnas välja töötatud käitumismudel alati korralikult kooli reeglitega määratud normidele, tööseisundile.

Märge! Kui inimene püüab elus teatud kõrgustesse jõuda, peab ta hakkama saama uute kohustustega. See on hea - piltide mitmekesisus muudab inimese kõrgelt arenenud ja suurendab võimalusi oma motivatsiooni realiseerida..

Kuidas on seotud sotsiaalne staatus ja sotsiaalne roll

Hierarhia loomiseks piisab kahest inimesest. Rühm inimesi on juba rakk, kus kõigil on oma roll täita. Rühmituste mitmekesisus on sotsiaalne süsteem, kus olulised pole mitte ainult inimestevahelised suhted, vaid ka mõnede võime juhtida, teised alluda.

Iga ühiskond on püramiid, kus igale astmele määratakse kindel auaste (madal, keskmine, kõrge). Need moodustavad hierarhia, mis rühmadele allub. Kuid isegi eraldi kihis on paremusjärjestus, mis määrab iga kogukonna liikme koha..

Staatus - motivatsioon tegutsemiseks

Sotsiaalsed rollid ja olekud on omavahel seotud. Inimese positsioon ühiskonnas tõlgendab tema käitumisnorme ja määrab kindlaks suhted teistega. Teisisõnu: "see, mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale".

Rollimängudes pole kõik nii lihtne - inimesel on korraga mitu staatust. Nende kogu jaguneb:

 • seotud;
 • sugu;
 • poliitiline;
 • majanduslik;
 • religioosne;
 • professionaalne.

Püsiva ja põhiseisundi kõrval on ajutisi ja episoodilisi. Igas auastmes on indiviidil vastav roll. See ei hõivata alati hierarhias domineerivat kohta. Kinnituseks võib tuua järgmise näite. Armastatud pereisa, kellel on sugulaste ringis autoriteet, on oma töökohal silmapaistmatu "hall hammas"..

Tähtis! Staatuse erinevused ühe inimese erinevates tegevusvaldkondades põhjustavad vastuolusid kõigis hierarhiates, takistades indiviidil oma rolli hästi täita.

Üldiselt määravad kõik staatused ühiskondlike suhete tunnused ette. Auastmed annavad teatud privileegid ja õigused, määravad hulga kohustusi. Nad dikteerivad käitumismudeli. Seetõttu saab sotsiaalset rolli kujutada teatud ühiskonnas rakendatava staatusfunktsioonina.

Sotsiaalsete rollide tüübid

Kõik rollid ühiskonnas on staatustega ette määratud ja isikupäratud. Iga inimene saab "proovida" mis tahes pilti. Rolli tasub siseneda, ta hakkab kuuletuma teatud käitumiskavale, andes pildile isikuomadused.

Seetõttu pole nii laval kui ka elus sada protsenti ühesugust rollide esitamist. Nii erinevad tüübid ja sotsiaalsed pildid.

Rollid ühiskonnas

LiigidFunktsioonid:
ÜksikisikNad on umbisikulised ja määravad staatusega seotud tegevused kõigil elutasanditel. Jaotatakse kategooriatesse:
• kutsetegevus;
• demograafiline roll (hierarhia perekonnas);
• sotsiaal-seksuaalne (jagunemine meesteks ja naisteks).
Igal rollil on kultuuri määratud ja ühiskonna kehtestatud käitumismustrid
InimestevahelineInimeste suhtes kindlaks määratud. Need on värvilised emotsionaalsetes toonides ja kuuluvad konkreetsetele isikutele. Tavaliselt võtavad ereda iseloomuga isikud juhtivat positsiooni ja "hallid hiired" muutuvad sageli tõrjututeks

Inimestevahelisi rolle ei määra elu niivõrd ette, kuivõrd keskkonnast lähtuvad inimesed fikseerivad ja fikseerivad. Tuginedes oma tunnetele ja emotsioonidele konkreetse inimese suhtes, annavad inimesed talle teatud omadused (sõbralikud või isekad, uhked või arglikud, valetajad või tõesõbrad).

Noorte uued sotsiaalsed rollid

Mida kauem on grupp inimesi, kes alluvad teatud standarditele, seda raskem on muuta käitumuslikke stereotüüpe. Domineerivatest staatustest pole lihtne lahku minna. Kuid "kõik maailmas voolab, kõik muutub selles". See viib sageli isade ja laste probleemini..

Mõiste "noorus" muudab vanusevahemikku ajastust teise. Mitu sajandit tagasi oli lapsepõlveperiood lühike - nad jõudsid täiskasvanuks 16-aastaselt koos kõigi sellega kaasnevate kohustustega. Selles vanuses tänapäevaseid poisse ja tüdrukuid peetakse endiselt teismelisteks.

Sotsioloogia määrab noorsoo staatuse neile, kes on vanemad kui 18 ja kuni 25 (mõnikord 30). Psühholoogia kinnitab, et noorte teadvuse määratlemiseks ei ole vanusepiiri. Elu saab vaadata küpsusega isegi 16-aastaselt ja 35-aastaselt jääda infantiilseks isiksuseks, kes on täielikult vanematest sõltuv..

Igal juhul on alates 18. eluaastast põhiseaduse kohaselt igal riigi kodanikul õigus muuta “lapse” roll “täiskasvanuks”. See määrab tema positsiooni ühiskonnas, annab uusi õigusi ja pakub laiemaid võimalusi..

Selle tulemusena - tunne nende olulisusest selles maailmas. Kuni 19. sajandi lõpuni. noorte jaoks võtsid kõik otsused vastu vanemad (eestkostjad): kes töötada, kes abielluda. Koolitus polnud kõigile kättesaadav. Tänapäeval teevad noored mehed ja naised enamasti kontseptsioonivaliku ise, proovides ühiskonna üht või teist rolli.

Mõne jaoks algab täiskasvanuks saamine hilja. Abielu lükatakse määramata ajaks edasi: pärast kõrgkoolide lõpetamist ja kutse saamist. Keegi ei püüa üldse peret luua ja on rahul avatud suhtega. Selline käitumine sobib hästi kaasaegse ühiskonna moraalsesse raamistikku..

Kodaniku sotsiaalne roll, näited elust

Maailm loob käitumismustreid, kuid need pole jäigad. Inimestel on õigus oma rollid teadlikult valida ja neid esialgu järgida. Soovi korral saate oma põhistaatust igal etapil muuta.

Kodaniku sotsiaalne staatus

Märge! Kui elate selgelt programmeeritud algoritmi järgi ja isegi vastupidiselt sisemisele "minale", muutub eksistents kannatuseks, mille ületamisel võite end inimesena kaotada.

Näiteks määrab ühiskond Isamaa kaitsja rolli noormeestele, kes on jõudnud täisikka, määrates neile lühiajalise sõjaväeteenistuse. Konkreetne patsifistliku eluviisiga peres kasvanud tüüp üritab seda vastutust vältida. Kuid see ei takista tal täita muid rolle: poeg, abikaasa, hea töötaja jne..

Olles endale võtnud paljude funktsioonide täitmise erinevates rühmades, ei domineeri indiviid kõikjal. Kõrgelt kvalifitseeritud naine on tootmises liider. Tehase juhtkond kuulab tema arvamust. Koju jõudes on ta näotu pereliige, kus ämm valitseb kõike..

Olekurolle saab käsitleda erineval viisil. Kui inimene on varustatud võimuga, naudib ta seda täiel rinnal. Veelgi enam, tema käitumine ühes sotsiaalses rühmas ei ole alati teise käitumisega kooskõlas. Kodanik K. naudib ühe uurimisinstituudi osakonnajuhatajana kolleegide austust ja armastust. Sõprade seas peetakse teda “ettevõtte hingeks”. Kuid kodus on ta tõeline türann, keda naine ja lapsed kardavad.

Igal rollil on oma mask

Kunagi oli "hem sisse toomine" tüdruku ja tema pere jaoks häbiväärne. Kaasaegne ühiskond on selliste isikute suhtes lojaalsem. Võime öelda, et "üksikema" staatus on juba harjumuspäraseks muutunud. Nüüd ei häbene seda rolli mängida ei noor üliõpilane ega vanem naisinsener (raamatupidaja, õpetaja jne)..

Hoolimata asjaolust, et käitumismustreid loovad sotsiaalsed olekud, on inimestel õigus oma rolli täita oma äranägemise järgi. See on maailma harmoonia ja olemasolu mõtte tagatis.

Mis on sotsiaalne roll

Sotsiaalne roll on käitumine, mida oodatakse inimeselt, kellel on kindel sotsiaalne staatus. Sotsiaalsed rollid on nii ühiskonnale üksikisikule kehtestatud nõuete kogum kui ka tegevused, mida peab sooritama isik, kellel on sotsiaalsüsteemis antud staatus. Inimesel võib olla palju rolle.

Laste staatus on tavaliselt täiskasvanute alluvuses ja eeldatakse, et lapsed austaksid viimaseid. Sõduri staatus erineb tsiviilstaatusest; sõdurite roll on seotud riskide võtmise ja vande andmisega, mis teiste populatsioonide puhul ei kehti. Naiste staatus erineb meeste omast ja seetõttu eeldatakse, et nad käituvad meestest erinevalt. Igal inimesel võib olla suur hulk staatusi ja tema ümber olevatel inimestel on õigus eeldada, et ta täidab rolle vastavalt nendele staatustele. Selles mõttes on staatus ja roll sama nähtuse kaks külge: kui staatus on õiguste, privileegide ja kohustuste kogum, siis roll on tegevus selles õiguste ja kohustuste kogumis. Sotsiaalne roll koosneb: rolli ootus (ootus) ja selle rolli (näidendi) esitamine.

Sotsiaalsed rollid võivad olla institutsionaliseeritud ja tavapärased.

Institutsionaliseeritud: abielu institutsioon, perekond (ema, tütre, naise sotsiaalsed rollid)

Tavapärane: aktsepteeritakse kokkuleppel (inimene võib keelduda nende vastuvõtmisest)

Kultuurinormid õpitakse peamiselt rollide õppimise kaudu. Näiteks tutvub sõjaväelase rolli valdav inimene selle rolli staatusele iseloomulike kommete, moraalinormide ja seadustega. Kõik ühiskonnaliikmed aktsepteerivad vaid väheseid norme, enamiku normide vastuvõtmine sõltub konkreetse inimese staatusest. Mis on ühe staatuse jaoks vastuvõetav, osutub teise jaoks vastuvõetamatuks. Seega on sotsialiseerumine kui üldtunnustatud tegutsemisviiside ja -meetodite õpetamise protsess kõige olulisem rollikäitumise õpetamise protsess, mille tulemusena saab indiviid tõepoolest ühiskonna osaks..

Sotsiaalsete rollide tüübid

Sotsiaalsete rollide tüübid määratakse nende sotsiaalsete rühmade, tegevuste ja suhete mitmekesisuse järgi, millesse inimene kuulub. Sõltuvalt sotsiaalsetest suhetest eristatakse sotsiaalseid ja inimestevahelisi sotsiaalseid rolle..

Sotsiaalsed rollid on seotud sotsiaalse staatuse, elukutse või tegevusliigiga (õpetaja, õpilane, õpilane, müüja). Need on standardiseeritud impersonaalsed rollid, mis põhinevad õigustel ja kohustustel, olenemata sellest, kes neid rolle täidab. Eristatakse sotsiaalseid ja demograafilisi rolle: mees, naine, tütar, poeg, lapselaps... Mees ja naine on ka sotsiaalsed normid ja kombed, mis on bioloogiliselt ette määratud ja eeldavad konkreetseid käitumisviise..

Inimestevahelised rollid on seotud inimestevaheliste suhetega, mis on reguleeritud emotsionaalsel tasandil (juht, pahameel, tähelepanuta jäetud, perekonna iidol, lähedane jne).

Elus, inimestevahelistes suhetes, tegutseb iga inimene mingis domineerivas sotsiaalses rollis, omamoodi sotsiaalses rollis kui tüüpilisem individuaalne kuvand, mis on teistele tuttav. Tuttavat pilti on äärmiselt keeruline muuta nii inimese enda kui ka teda ümbritsevate inimeste taju jaoks. Mida kauem rühm eksisteerib, seda tuttavamaks muutuvad rühma iga liikme domineerivad sotsiaalsed rollid ümbritsevatele inimestele ja seda raskem on muuta teiste jaoks harjumuspärase käitumise stereotüüpi..

Sotsiaalse rolli peamised omadused

Sotsiaalse rolli peamised tunnused toob esile Ameerika sotsioloog Tolcot Parsons. Ta pakkus välja mis tahes rolli järgmised neli omadust.

Skaala järgi. Mõni roll võib olla tugevalt piiratud, teine ​​aga hägune.

Vastuvõtumeetodi järgi. Rollid jagunevad ettekirjutatuks ja vallutatuks (nimetatakse ka saavutatavaks).

Formalisatsiooni astme järgi. Tegevus võib toimuda nii rangelt kehtestatud raamistikes kui ka meelevaldselt.

Motivatsiooniliikide järgi. Motivatsiooniks võib olla isiklik kasum, avalik kasu jne..

Rolli ulatus sõltub inimestevaheliste suhete ulatusest. Mida suurem on vahemik, seda suurem on skaala. Nii on näiteks abikaasade sotsiaalsed rollid väga suured, kuna mehe ja naise vahel on loodud lai valik suhteid. Ühelt poolt on need inimestevahelised suhted, mis põhinevad mitmesugustel tunnetel ja emotsioonidel; teisalt reguleerivad suhteid normatiivaktid ja on teatud mõttes formaalsed. Selles sotsiaalses suhtluses osalejaid huvitavad üksteise elu erinevad aspektid, nende suhe on praktiliselt piiramatu. Muudel juhtudel, kui suhted on rangelt määratletud sotsiaalsete rollidega (näiteks müüja ja ostja suhe), saab suhtlus toimuda ainult konkreetsel juhul (antud juhul ost). Siin on rolli ulatus kitsendatud konkreetsete probleemide ringina ja see on väike.

Rolli saamise viis sõltub sellest, kui vältimatu see roll inimese jaoks on. Niisiis, noormehe, vanamehe, mehe, naise rollid määratakse automaatselt inimese vanuse ja soo järgi ega vaja nende omandamiseks erilisi pingutusi. Probleemiks võib olla ainult teie rolliga sobitamine, mis on juba antud. Muud rollid saavutatakse või võidetakse isegi inimese elu käigus ja sihipäraste eriliste pingutuste tulemusena. Näiteks üliõpilase, teadlase, professori jne roll. Need on peaaegu kõik rollid, mis on seotud eriala ja inimese võimalike saavutustega..

Formaliseerimise kui sotsiaalse rolli kirjeldava tunnuse määrab selle rolli kandja inimestevaheliste suhete eripära. Mõned rollid hõlmavad ainult ametlike suhete loomist inimeste vahel, käitumisreeglite jäiga reguleerimisega; teised on vastupidi ainult mitteametlikud; teised saavad ühendada nii ametlikke kui ka mitteametlikke suhteid. On ilmne, et liikluspolitsei esindaja suhe liiklusrikkujaga peaks olema määratud formaalsete reeglitega, lähedaste suhe aga tunnetega. Ametlike suhetega kaasnevad sageli mitteametlikud suhted, milles avaldub emotsionaalsus, sest inimene, tajudes ja hinnates teist, näitab tema vastu kaastunnet või antipaatiat. See juhtub siis, kui inimesed suhtlevad mõnda aega ja suhe muutub suhteliselt stabiilseks..

Motivatsioon sõltub inimese vajadustest ja motiividest. Erinevatel rollidel on erinevad motiivid. Vanemad, hoolitsedes oma lapse heaolu eest, juhinduvad peamiselt armastuse ja hoolimise tundest; juht töötab põhjuse nimel jne..

Sotsiaalse rolli mõju isiksuse arengule

Sotsiaalse rolli mõju isiksuse arengule on üsna suur. Isiklikku arengut soodustab tema suhtlemine mitmesuguseid rolle mängivate inimestega ning osalemine maksimaalses võimalikus rollirepertuaaris. Mida rohkem on sotsiaalseid rolle üksikisikul võimeline taastootma, seda paremini on ta eluga kohanenud. Seega toimib isiksuse arengu protsess sageli sotsiaalsete rollide valdamise dünaamikana..

Igaühiskonna jaoks on võrdselt tähtis rollide määramine vastavalt vanusele. Inimeste kohanemine pidevalt muutuva vanuse ja vanuseseisundiga on igavene probleem. Inimesel pole aega ühe vanusega kohaneda, kuna kohe läheneb teine, uute staatuste ja uute rollidega. Niipea kui noor mees hakkab toime tulema nooruse piinlikkuse ja kompleksidega, on ta juba küpsuse piiril; vaevalt hakkab inimene tarkust ja kogemusi üles näitama, kui vanadus saabub. Iga vanuseperiood on seotud soodsate võimalustega inimvõimete avaldumiseks, pealegi näeb see ette uued staatused ja nõuded uute rollide õppimiseks. Teatud vanuses võib inimesel tekkida probleeme, mis on seotud uute rollistaatuse nõuetega kohanemisega. Laps, kelle kohta öeldakse, et ta on vanem kui tema vanus, s.t. vanemale vanusekategooriale omase staatuse, ei realiseeri oma potentsiaalseid lapserolle tavaliselt täielikult, mis mõjutab negatiivselt tema sotsialiseerumise täielikkust. Sageli tunnevad sellised lapsed end üksikute ja vigastena. Samal ajal on ebaküpse täiskasvanu staatus kombinatsioon täiskasvanu staatusest koos lapsepõlve või noorukieale omase hoiaku ja käitumisega. Sellisel inimesel tekivad tema vanusele vastavate rollide täitmisel tavaliselt konfliktid. Need kaks näidet näitavad ebaõnnestunud kohanemist ühiskonna ette nähtud vanuseseisunditega..

Uue rolli valdamine võib inimese muutmisel tohutult palju muuta. Psühhoteraapias on olemas isegi vastav käitumise korrigeerimise meetod - pilditeraapia (pilt - pilt). Patsiendile pakutakse sisestada uus pilt, mängida rolli nagu näidendis. Sel juhul ei kanna vastutuse funktsioon mitte inimest ennast, vaid tema rolli, mis seab uued käitumismustrid. Inimene on sunnitud käituma teisiti, lähtudes uuest rollist. Vaatamata selle meetodi tavapärasusele oli selle kasutamise efektiivsus üsna kõrge, kuna uuritaval anti võimalus mahasurutud draivide vabastamiseks, kui mitte elus, siis vähemalt mängu ajal. Sotsiodramaatiline lähenemine inimtegevuse tõlgendamisele on laialt tuntud. Elu nähakse draamana, kus iga osaleja mängib kindlat rolli. Rollimäng annab lisaks psühhoteraapiale ka arendava efekti.

Sugu on inimese sotsiaalne omadus

Sugu ja sugu on kriitilised mõisted, mida sageli segamini aetakse.

Seksi määrab inimese füsioloogiline struktuur (bioloogiline omadus), soo aga isiksuseomadused, välimus ja käitumine (sotsiaalne omadus).

Seks on inimese kõige olulisem omadus.

Geneetiline alus, mida inimesed nimetavad seksiks, toimub kolme nädala jooksul pärast viljastamist.

Meessuguhormooni - testosterooni mõjul, mille tase naise kehas sel perioodil tõuseb keskmiselt umbes 10 korda, areneval lootel kas "Y" kromosoom toodetakse või mitte. Veelgi enam, kromosoomi "Y" ilmnemise ja vastavalt meessoost füsioloogia tekkimise korral - testosterooni tase (selle kogus) ema kehas mõjutab tulevase mehe tervislikke ja füüsilisi andmeid. Lihtsamalt öeldes sõltub see, kas ta on silmapaistev sportlane või mitte, meessuguhormooni testosterooni kogusest, mis toodab ema keha raseduse ajal (tase 8, 10 või 12 korda kõrgem kui tavaliselt).

Samal perioodil moodustuvad tulevase inimese sõrmed ja kui uskuda inglise teadlasest entusiasti tõestatud teooriat - mehe käte nimetissõrme ja sõrmuse sõrmede erinevuse abil saate määrata meessuguhormooni taseme, mis mõjutas rasedat ema embrüot ja mille tulemusena määrati tuleviku füüsilised andmed mehed, tema võimed ja tervis. Pealegi ei kehti see üldse naiste kohta, kelle puhul erinevalt meestest on nimetissõrm tavaliselt pikem kui nimetissõrm.

Sooline ja sooline erinevus tuleneb asjaolust, et „... üks kahekümne kolmest kromosoomipaarist - nn sugukromosoomid - saab kas X-kromosoomi ja sellest tulenev XX-i kombinatsioon tähendab naisolendi välimust või 23. paaril on XY-muster, mis viib mehele iseloomulike morfoloogiliste tunnuste moodustumiseni ”, see tähendab, et inimese sugu määrab ainult üks kromosoom. Pealegi on Y-kromosoom mitu tuhat korda väiksem kui X-kromosoom.

Teadlased on tõestanud: „Inimese keha ja vaimu põhimaatriks on naine. Me kõik alustame oma elu tüdrukutena: 22 kromosoomipaari kannavad naissoost koode ja ainult 23. kromosoomipaaris - sugu - võib Y-kromosoom - meeste geneetiline kood - sisalduda. Loote rinnad ja nibud moodustuvad varem kui sugu moodustub, nii et meestel jäävad need arenemata.

Evolutsioonilises arengus on mehed sammu võrra kõrgemad kui naised, kuid see pole puhas eelis, pigem vastupidi, nende aju on spetsialiseerunud ja haavatavam, nad on altid raskematele haigustele jne..

20. sajandil teatas Sigmund Freud, et naise anatoomia määrab tema saatuse. Sigmund Freudi sõnul seisneb naise „alaväärsus“ mehe suguelundite ja seksuaalenergia (libiido) puudumises. Mõistes oma alaväärsust, kogeb naine väidetavalt fallilise kadeduse tunnet, mis möödub alles lapse sünniga. See on kõik, mida naine soovib ja milleks ta on võimeline, seetõttu ei saa teda pidada täisväärtuslikuks olendiks.

Kuid selles väites on teatud tõde. Tõepoolest, paljude naiste jaoks on elu mõte abielu ja lapsed...

Sugu on spetsiifiline kultuuriliste omaduste kogum, mis määrab naiste ja meeste sotsiaalse käitumise, nende omavahelised suhted. Seetõttu ei viita sugu mitte ainult naistele või meestele, vaid ka nendevahelistele suhetele ja sellele, kuidas need suhted on sotsiaalselt üles ehitatud, s.t. sellele, kuidas ühiskond neid ühiskondade sugudevaheliste suhete suhteid "ehitab".

Soo mõiste on tihedalt seotud soostereotüüpide mõistega - sisemine suhtumine naiste ja meeste kohta ühiskonnas, nende funktsioonid ja sotsiaalsed ülesanded. Just need stereotüübid on takistuseks tõelise soolise võrdõiguslikkuse kehtestamisele meie ühiskonnas..

Bioloogiline sugu: mees / naine

Soolist identiteeti mõjutavad bioloogilised ja sotsiaalsed tegurid on omavahel nii läbi põimunud, et nende lahti harutamiseks oleks vaja Heraklese jõupingutusi. Kujutage ette, et teil on just beebi sündinud, kuid sünnitusmajas on vanematele keelatud öelda lapse sugu. Tõenäoliselt oleksite väga kannatamatu. Selle käivitaks teie soov teada oma lapse sugu. Aga miks see on teile nii oluline? See on väga lihtne - alates laste sünnist kohtleme neid teadlikult või ebateadlikult erinevalt nende soost. Imikute sünnist alates muutuvad nad sooteadlikuks..

Muidugi on sugude vahel mõningaid füüsilisi erinevusi. Meessoost beebid on tavaliselt tüdrukutest veidi pikemad ja raskemad, nende lihased on tüdrukutest veidi tihedamad; neil on ka suuremad südamed ja kopsud. 18. eluaastaks on naiste lihasjõud meeste omast ligi 50 protsenti madalam. Naissoost beebid kipuvad kõndima, räägivad poistest varem, neil on ka hambad varem purunenud ja luu arenenud; tüdrukud jõuavad puberteedini üks kuni kaks aastat varem kui poisid. Kuid mõned neist erinevustest võivad olla tingitud mitte ainult bioloogilistest teguritest; poistel võivad tekkida tugevamad lihased, kuna neid julgustatakse rohkem treenima kui tüdrukuid.

Meeste suhteliselt lühike eluiga on tõenäoliselt osaliselt tingitud sõdadest, õnnetustest ja tööstressist konkurentsitingimustes. Muutuvate seksuaalsete rollide tõttu näivad ka need erinevused muutuvat..

Sooline identiteet ja ideaalid: mehelikkus / naiselikkus

Enamik ühiskonnaliikmeid usub üldtunnustatud soolistesse ideaalidesse - idealiseeritud ideedesse meeste ja naiste eesmärgi, käitumise ja tunnete kohta. Lapsi, kes nende ideaalide järgi ei ela, nimetatakse homseteks ja ema poegadeks. Tüdrukut nimetatakse homseks, kui ta on enesekindel, armastab teistega võistelda ja armastab sporti; Poissi peetakse ema poisiks, kui ta on tundlik ja kaldub kaastundele, ei meeldi jalgpallile ja põgeneb tagasi löömise asemel. Lapsed, keda kutsutakse kombetüdrukuteks või ema poisteks, saavad kohe aru, et nende käitumine ei ole heaks kiidetud, nad reageerivad sageli negatiivsele tugevdusele ja hakkavad end vastavalt oma soole kandma.

Negatiivsed reaktsioonid ebasobivale käitumisele ei ole ainsad soolise identiteedi arengut mõjutavad tegurid. Maccoby ja Jaclyn pakuvad, et teda mõjutavad kolm peamist protsessi: modelleerimine, tugevdamine ja enesesotsialiseerumine..

Selles protsessis jäljendavad lapsed täiskasvanute käitumist. Esialgu jäljendavad nad inimest, kes neist kõige rohkem hoolib - ema või teist inimest (tavaliselt naist), kes neile palju tähelepanu pöörab, näiteks lapsehoidjat, majahoidjat või lasteaiatöötajat. Ehkki isad veedavad oma lastega palju vähem aega kui emad, järgib enamik lapsi eeskätt nii isa kui ema ning hiljem peresõprade, õpetajate ja telerist nähtud inimeste eeskuju..

Huvitav on märkida, et kui läheduses on mõlema soo mudelid, ei jäljenda väikelapsed tingimata samasoolise täiskasvanu käitumist. Uuringud näitavad, et eelkooliealised ja põhikooliealised lapsed, kes mängivad seksile sobivaid mänguasju ja eelistavad sõbruneda samasooliste lastega, jäljendavad võimu ja autoriteediga täiskasvanuid, olenemata soost. Näiteks kui lastel on võimalik valida eeskujusid kodus õhtusööki valmistava ema ja restoranis töötava meeskoka vahel, jäljendavad koka poisid sagedamini nii poisid kui ka tüdrukud..

Nancy Chodorova väidab, et peamiselt tehakse modelleerimist kõige varasemas lapsepõlves. Ta usub, et erinevused soolistes ideaalides püsivad ema ja tütre ainulaadse läheduse tõttu. "Naiste hoolitsetud tütarlaste ja poiste varajaste kogemuste mõjul tekib ootus, et emad on täielikult keskendunud oma lastele ja et nende elu peamine eesmärk on seotud laste heaolu eest hoolitsemisega.

Tütred kasvavad üles nende emadega samastudes nende ootuste kohaselt... Lapsepõlves kogetud ema hoolitsuse tulemusena tekib tüdrukutel kindlasti soov imikute imetamise järele ja nad on valmis hoolitsema laste pikaajalise eest. ".

Psühhoanalüütilised uuringud on näidanud, et sotsialiseerumise varases staadiumis samastuvad poisid ja tüdrukud oma emaga. Hilisemates etappides säilitavad tüdrukud tavaliselt kiindumuse emasse; poisid hakkavad siduma isade või teiste tugevate isiksustega. Seega peab poiss muutma oma orientatsiooni ajal, mil ta vajab emotsionaalset tuge väga ja sellega seoses võib tekkida probleeme. Heatheringtoni uuringud viitavad sellele, et poisi mehelik eneseteadvus kujuneb tugeva isa mõjul. Lisaks võib arvata, et ülekaalukas ema võib takistada väikese poja isale lähemale jõudmist..

See mõiste on seotud autasude ja karistustega. Vanemad premeerivad soopõhist käitumist ja väljendavad ebasobivat käitumist ebasobiva käitumise osas: poisse kiidetakse palli viskamise õppimise eest 50 jalga edasi; täiskasvanud nurisevad tavaliselt siis, kui ülekaalulised tüdrukud söövad teist õhtusööki. Tõenäoliselt kiidetakse ja kirutakse poisse sagedamini kui tüdrukuid. See kehtib eriti siis, kui tegemist on üldtunnustatud soopõhise käitumisega. Vanemad on rohkem mures, kui nende pojad käituvad nagu ema poisid, kui siis, kui nende tütred käituvad nagu tomboy. Kui vanemad kipuvad poiste iseseisvuse puudumist hukka mõistma, lubavad nad tüdrukutel teistest sõltuda ja isegi kiita seda. Seetõttu õpivad poisid enesehinnangu saamiseks lootma oma saavutustele, tüdrukute enesehinnang sõltub aga sellest, kuidas teised neid kohtlevad..

Maccoby ja Jacqueline leidsid, et autsaiderid tajuvad lapsi rohkem kui vanemad üldtunnustatud seksuaalkäitumise stereotüüpide põhjal. Vanemad teavad oma lapse individuaalseid omadusi ja arvestavad nendega. Võõrad, kes last ei tunne, ootavad, et ta käituks "nagu poiss" või "nagu tüdruk"..

See protsess, millest Laurence Kohlberg kirjutas, on seotud asjaoluga, et lapsed "valmistavad end ette ühiskondlikuks eluks" verbaalse ja mitteverbaalse sotsiaalse suhtluse põhjal. Nagu näitlejad, kes püüavad leida rollile erinevaid tõlgendusi, reprodutseerivad ka lapsed kavalate, ebaviisakate ja heldete käitumist jne. inimesed - nende jaoks on kriteeriumiks eakaaslaste vastused. Tuhandetesse elusituatsioonidesse sattudes hakkavad lapsed järk-järgult mõistma, et teatud mudelite kehastamine põhjustab teiste austust või hukkamõistu..

Kuigi mõnel juhul peegeldab see protsess vanemate standardeid, on enesesotsialiseerumisel oma identiteet. See seletab osaliselt asjaolu, et mõnikord ei vasta kasvavate laste sooline identiteet vanemate soovidele ega ootustele..

Ideaalid ja identiteet

Kolme äsja arutatud protsessi (modelleerimine, tugevdamine ja enesesotsialiseerumine) käigus õpivad lapsed teadma ennast tüdrukute või poistena, nad moodustavad mõisted "mehelikkus" või "naiselikkus". Selle käitumise arenedes arenevad sooline identiteet ja ideaalid üheaegselt. Lapsed hakkavad oma käitumist pidama "loomulikuks", kuna nad on poisid või tüdrukud. Enamik meist peab end kahtlemata meheks või naiseks, kuid on ebaselge selles osas, kuidas mehed või naised peaksid käituma, kuidas moodustub meeste või naiste sooline identiteet.

Asi on selles, et sooline identiteet ja ideaalid ei kattu alati. Näiteks homoseksuaalidel on sooline identiteet, kuid nad ei koge meessoost ideaali kehastavat romantilist külgetõmmet naiste vastu. Sarnane käitumine on tüüpiline transvestiitidele - inimestele, kes kannavad samaaegselt meeste ja naiste rõivaid - nad on teadlikud oma bioloogilisest soost, kuid nende käitumine ei vasta üldtunnustatud ideaalidele. Iga erakorraline arst võib teile rääkida meestest, kes kannavad pitsist aluspesu kolmeosalise ülikonna all... Lõpuks näitab transseksuaalsuse nähtus ka soolise identiteedi ja ideaalide automaatse vastavuse puudumist..

Seksuaalsed rollid: "mehe koht" / "naise koht"

Arutasime bioloogilise soo, soolise identiteedi ja soo ideaalide mõisteid - seksuaalse identiteedi kolme esimest komponenti. Neljas komponent on seotud seksuaalsete rollidega. Nad vastavad ootustele, millist käitumist meeste ja naiste staatus ühiskonnas määrab. Seoses soorollidega ei määra bioloogilised tegurid inimese saatust ette - ei saa öelda, et laste kandmise võime piiraks kõigis ühiskondades naiste eesmärki kodustes töödes ja perekolde eest hoolitsemisel. Näiteks varem Ameerikas lahkusid rasedad tavaliselt töölt ja jäid paarkümmend aastat koju, sageli jäid nad igaveseks koduperenaiseks. Tänapäeval võtavad naised tavaliselt kolm või kuus kuud lapsehoolduspuhkust ja naasevad seejärel tööle. Kuigi see muutus toimus alles hiljuti Ameerikas, on sarnane suundumus juba ammu välja toodud ka teistes riikides..

Margaret Mead on andnud hävitava löögi veendumusele, et mehed ja naised on „loomult” loodud konkreetsete rollide jaoks. Ta kirjutas sellest ajakirjas Sex and Temperament, kus esitatakse tema tähelepanekud Uus-Guinea kolme hõimu elust. Uuringu alguses oli Mead veendunud, et sugude vahel on mõned põhimõttelised erinevused. Ta võttis vastu idee, et meeste ja naiste vahel on kaasasündinud erinevused, nii et iga sugu on mõeldud konkreetsete rollide jaoks. Leiud üllatasid teda. Mõlemas uuritud hõimus mängisid mehed ja naised täiesti erinevaid rolle, mis olid mõnikord otse vastupidised üldtunnustatud stereotüüpidele, mida peetakse iga soo jaoks "loomulikuks"..

Sotsiaalne roll ja selle tähendus

Isikliku kasvu teema on praegu väga populaarne. Loodud on palju erinevaid koolitusi ja isiksuse arendamise meetodeid. See on kallis ja efektiivsus on katastroofiliselt madal, kvalifitseeritud spetsialisti leidmine on keeruline.

Mõistame mõisteid, et vältida ekslemist, et leida kõige tõhusam viis edukamaks saamiseks. Isiksuse arenguprotsess hõlmab sotsiaalsete rollide ja suhtlemisoskuste arendamist (kvaliteetsete suhete loomine, hoidmine ja arendamine).

Isiksus avaldub ja areneb läbi erinevate sotsiaalsete rollide. Uue rolli valdamine võib muuta elu. Inimese jaoks oluliste sotsiaalsete rollide edukas rakendamine tekitab õnne- ja heaolutunde. Mida rohkem on sotsiaalseid rolle inimene võimeline taastootma, seda paremini on ta eluga kohanenud, seda edukam on ta. Lõppude lõpuks on õnnelikel inimestel hea pere, nad saavad edukalt hakkama oma ametikohustustega. Nad võtavad aktiivselt ja teadlikult osa ühiskonnaelust. Sõbralikud ettevõtted, hobid ja hobid rikastavad oluliselt inimese elu, kuid need ei suuda kompenseerida ebaõnnestumisi tema jaoks oluliste sotsiaalsete rollide elluviimisel.

Oluliste sotsiaalsete rollide teadmatus, vääritimõistmine või nende puudulik tõlgendamine tekitab inimese elus süütunde, madala enesehinnangu, kaotuse, eneses kahtlemise, elu mõttetuse.
Sotsiaalsete rollide jälgimine ja valdamine õpib inimene käitumisstandardeid, õpib ennast väljastpoolt hindama, enesekontrolli teostama.

Sotsiaalne roll

Kas inimese käitumismudel, mille objektiivselt määrab üksikisiku positsioon sotsiaalsete ja isiklike suhete süsteemis.

Ütleme nii, et ühiskonnas on seatud kindel umbisikuline eeldatava käitumise muster, mille raames peetakse midagi vastuvõetavaks ja midagi väljaspool normi. Tänu sellele standardile eeldatakse, et sotsiaalse rolli esitaja käitub üsna etteaimatavalt, millele teised saavad orienteeruda..

See prognoositavus võimaldab interaktsiooni säilitada ja arendada. Inimese sotsiaalsete rollide järjepidev täitmine loob igapäevaelus korda..
Pere mees mängib poja, abikaasa, isa, venna rolli. Tööl võib ta olla samaaegselt insener, tootmiskoha töödejuhataja, ametiühingu liige, ülemus ja alluv. Ühiskondlikus elus: reisija, eraauto juht, jalakäija, ostja, klient, patsient, naaber, kodanik, heategija, sõber, jahimees, rändur jne..

Muidugi pole kõik sotsiaalsed rollid ühiskonna jaoks võrdsed ja indiviidi jaoks võrdsed. Olulistena tuleks eristada perekonna ja leibkonna, ametialaseid ja sotsiaal-poliitilisi rolle..

Millised sotsiaalsed rollid on teie jaoks olulised?

Peres: mees / naine; isa ema; poeg tütar?

Erialal ja karjääris: kohusetundlik töötaja, oma ala ekspert ja spetsialist, juht või ettevõtja, ülemus või ettevõtte omanik?

Sotsiaalpoliitilises sfääris: erakonna / heategevusfondi / kiriku liige, parteitu ateist?

Millise sotsiaalse rollita jääb teie elu poolikuks??

Naine, ema, äridaam?

Igal sotsiaalsel rollil on tähendus ja tähendus.

Ühiskonna normaalseks toimimiseks ja arenguks on oluline, et kõik selle liikmed valdaksid ja täidaksid sotsiaalseid rolle. Kuna peres pannakse paika ja antakse edasi käitumismustreid, vaatleme pererolle..

Uuringu kohaselt abiellub suurem osa meestest seksi ja meelelahutuse alalise partneri saamiseks. Lisaks on naine mehele edu omadus, mis toetab tema staatust. Seetõttu on naise sotsiaalse rolli mõte jagada oma mehe hobisid ja huve, et igas vanuses ja igal eluperioodil korralik välja näha. Kui mees ei saa abielus seksuaalset rahuldust, peab ta otsima abielu teistsugust tähendust..

Ema sotsiaalne roll näeb ette lapse eest hoolitsemist: tervis, toitumine, riided, kodu mugavus ja täisväärtusliku ühiskonnaliikme kasvatamine. Sageli asendavad abielus olevad naised naise rolli ema rollis ja mõtlevad siis, miks suhe hävitatakse.

Isa sotsiaalne roll on tagada oma laste kaitse ja turvalisus, olla kõrgeim autoriteet laste tegevuse hindamisel, hierarhia jälgimise oskustes..

Vanemate, nii isa kui ka ema ülesanne on aidata lapsel kujundada isiksus, kes on võimeline kasvamise ajal iseseisvalt elama ja oma elus tulemusi looma. Sisendada moraalseid, eetilisi ja vaimseid norme, enesearengu ja stressiresistentsuse aluseid, panna paika tervislikud suhtemudelid perekonnas ja ühiskonnas.

Sotsioloogilised uuringud väidavad, et enamik naisi abiellub selleks, et saada abielus naise staatus, mis on usaldusväärne tagala täisväärtuslikus peres laste kasvatamiseks. Ta ootab abikaasalt imetlust ja avatust suhetes. Sellest tulenevalt on mehe sotsiaalne roll olla naisega seaduslik abielu, hoolitseda tema naise eest ja osaleda laste kasvatamises kogu nende kasvamise aja..

Täiskasvanud tütarde või poegade sotsiaalsed rollid tähendavad nende vanematest sõltumatut (rahaliselt sõltumatut) elu. Meie ühiskonnas arvatakse, et lapsed peaksid hoolitsema oma vanemate eest ajal, mil nad abituks muutuvad.

Sotsiaalne roll ei ole jäik käitumismudel.

Inimesed tajuvad ja täidavad oma rolle erinevalt. Kui inimene tajub sotsiaalset rolli kui jäika maski, mille stereotüüpidele ta on sunnitud alluma, murrab ta sõna otseses mõttes oma isiksuse ja elu muutub tema jaoks põrguks. Seetõttu, nagu teatris, on ainult üks roll ja iga esineja annab talle oma originaalsed jooned. Näiteks nõutakse teadlaselt-uurijalt teaduse kehtestatud seisukohtade ja meetodite järgimist ning samal ajal uute ideede loomist ja põhjendamist; Hea kirurg pole mitte ainult see, kes oskab tavapäraseid operatsioone, vaid ka see, kes suudab leida tavatu lahenduse, päästes patsiendi elu. Seega on algatus ja autori käekiri sotsiaalse rolli täitmise lahutamatu osa..

Igal sotsiaalsel rollil on ette nähtud õiguste ja kohustuste kogum..

Vastutus on see, mida inimene teeb sotsiaalse rolli normide alusel, hoolimata sellest, kas see talle meeldib või mitte. Kuna kohustustega kaasnevad alati õigused, täites oma kohustusi vastavalt oma sotsiaalsele rollile, on inimesel õigus esitada oma nõuded suhtluspartnerile. Kui suhtes pole kohustusi, siis pole ka õigusi. Õigused ja kohustused on nagu ühe mündi kaks külge - üks on ilma teiseta võimatu. Õiguste ja kohustuste harmoonia eeldab sotsiaalse rolli optimaalset täitmist. Selle suhte igasugune tasakaalustamatus näitab sotsiaalse rolli halva kvaliteediga assimileerumist. Näiteks tekib sageli kooselus (nn tsiviilabielus) konflikt hetkel, kui partnerile esitatakse abikaasa sotsiaalse rolli nõuded.

Sotsiaalsete rollide täitmine sisaldab konflikte ja sellest tulenevalt ka psühholoogilisi probleeme.

  1. Igal isiksusel on autori üldtunnustatud ühiskondlike rollide esitus. On võimatu saavutada täiuslikku vastavust antud standardi ja isikliku tõlgenduse vahel. Sotsiaalsete sanktsioonide süsteem tagab sotsiaalse rolliga seotud nõuete nõuetekohase rakendamise. Tihti põhjustab hirm ootustele mittevastavuse eest enesehukkamõistmist: "Olen halb ema, väärtusetu naine, vastik tütar"...
  1. Isikliku rolli konflikt tekib siis, kui sotsiaalse rolli nõuded lähevad vastuollu üksikisiku elupüüdlustega. Näiteks eeldab ülemuse roll inimeselt tahtejõulisi omadusi, energiat ja võimet suhelda inimestega erinevates, sealhulgas kriitilistes olukordades. Kui spetsialistil need omadused puuduvad, ei saa ta oma rolliga hakkama. Inimesed ütlevad selle kohta: "Mitte Senka jaoks müts".
  1. Kui inimesel on mitu üksteist välistavate nõuetega sotsiaalset rolli või kui ta ei suuda oma rolle täielikult täita, tekib rollidevaheline konflikt. See konflikt põhineb illusioonil, et võimatu on võimalik. Näiteks soovib naine olla ideaalne koduperenaine ja ema, juhtides samal ajal edukalt suurt korporatsiooni.
  1. Kui sotsiaalse rühma erinevatel esindajatel on ühe rolli täitmiseks erinevad nõuded, tekib rollisisene konflikt. Näiteks usub mees, et tema naine peaks töötama, ema aga seda, et naine peaks jääma koju, kasvatama lapsi ja tegema kodutöid. Samal ajal arvab naine ise, et naisel on oluline loov ja vaimne areng. Rollikonflikti sees viibimine viib isiksuse hävitamiseni.
 1. Olles küpseks saanud, astub inimene aktiivselt ühiskonnaellu, püüdes selles oma kohta võtta, isiklikke vajadusi ja huve rahuldada. Indiviidi ja ühiskonna suhet saab kirjeldada valemiga: ühiskond pakub, indiviid otsib, valib oma koha, püüdes oma huve realiseerida. Samal ajal näitab ta, tõestab ühiskonnale, et ta on omal kohal ja täidab määratud rolli hästi. Võimetus valida endale sobiv sotsiaalne roll viib igasuguste sotsiaalsete funktsioonide täitmata jätmiseni - enese kõrvaldamiseni.
   • Meeste jaoks on selline psühholoogiline trauma täis soovimatust omada naist ja lapsi, keelduda nende huvide kaitsmisest; enesekinnitus kaitsetute alandamise, passiivsele eluviisile kaldumise, nartsissismi ja vastutustundetuse tõttu.
  • Naiste jaoks põhjustab mõne sotsiaalse rolli täitmata jätmine kontrollimatut agressiooni mitte ainult teiste, vaid ka iseenda ja oma laste suhtes kuni emaduse loobumiseni..

Mida teha, et probleeme vältida?

  1. Määratlege enda jaoks olulised sotsiaalsed rollid ja nende aktualiseerimise viis.
  1. Kirjeldage selle sotsiaalse rolli käitumismudelit, lähtudes selle rolli tähendusest ja olulisusest.
  1. Esitage oma mõtlemissüsteem selle kohta, kuidas käituda antud sotsiaalses rollis.
  1. Kirjeldage, kuidas teie jaoks olulised inimesed esindavad seda sotsiaalset rolli.
  1. Hinnake tegelikku käitumist, leidke lahknevus.
 1. Kohandage oma käitumist nii, et teie piire ei rikutaks ja teie vajadused oleksid täidetud.

2 mõtet teemal „Sotsiaalne roll ja selle tähendus”

Oleme sündinud selleks, et vanemate pere mingil hetkel tasuta ujumiseks jätta. Ja kogu kasvamise perioodil eraldub laps järk-järgult, kõigepealt emast, seejärel isast. Esimene eraldamine toimub siis, kui laps saab aru, et lisaks temale on emal ka tema isa. Ja ema saab rõõmu isaga suhtlemisest. Ja siis ilmub teine ​​laps (vend või õde). Vanematest eraldumine suureneb. Esmane käitumismudel ühiskonnas on kujunemas mitte ainult hierarhias kõige kõrgema, vaid ka eakaaslastega. Venna või õe välimusega saabub arusaam, et teine ​​on teine. Tal on samad geenid, samad vanemad, sama elupaik, sama toitumine ja haridus, samal ajal kui ta on TEINE, kuid võrdsete õigustega. Ja vennal või õel on täielik õigus olla tema ise ja mitte sina olla... Täpselt sama väärt vanemate armastust, hoolt, tähelepanu. Arendatakse piiride seadmise, kokkulepete loomise, teiste inimeste huvide austamise oskusi.
Tihti juhtub, et teatud idee sellest, kes võlgu on, teadvusse pannakse. Näiteks peaksid õed elama koos, aitama üksteist jne. Kuid tegelikult valitseb õdede vahel lepitamatu vaen. Ja inimene tunneb end süüdi, et ta ei oska sugulasi armastada. Need ei pruugi teile meeldida. Te ei pea neile kaasa tundma, on oluline ise otsustada, millised projektid mul selle inimesega (vend, õde) on. Milliseid vajadusi te selles suhtes rahuldate ja mida olete valmis selle inimese heaks tegema, et temaga suhetes need vajadused oleksid rahuldatud. Looge endale sotsiaalselt vastuvõetavad suhtlusreeglid ja järgige neid, seadke piirid.
Sellisel juhul on teie õel täielik õigus haigeks jääda ja teda ei ravita. Kuid teil on õigus panna talle piir peale ja mitte kuulata tema kaebusi halva enesetunde kohta..

Tere Maria! Öelge mulle, milline on teie õe sotsiaalne roll? Meil on õega väga usalduslik suhe. Kuid mõnikord ei taha ma rääkida mõnel teemal, näiteks tema tervisest, sest tal on mingid probleemid ja kui ta ütleb, et tal on halb olla, kuid samal ajal ei käi arsti juures ega saa ravi, ei saa ma aru, mida ta tahab mina. Ta ootab kaastunnet ja ma olen tema peale viha tema tegevusetuse pärast. Kas see on tõesti õe sotsiaalne roll??